About TSA

TSA is a representive organization with jurisdiction over the sports of swimming in Tokyo Metropolitan area. The TSA aims to promote and encourage the development of Aquatics.

Official Name Tokyo Swimming Association
Location 1-3-18, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo, Japan
President Koji Ueno
Established 1947
Public Office Hour 10:00-18:00
Monday to Friday

KAWAZU

The official mascot character for TSA “KAWAZU”

Exectives
President Koji Ueno
Vice Presidents Atsuo Inoue
Kiyokazu Murao
Minoru Tsuzuki
Senior Exective Director/
Secretary General
Kotaro Uchida
Exective Board Members Shoji Ueno
Minoru Akahori
Masanori Hirai
Katsuyoshi Fujimori
Shuichi Tago
Sadatoshi Tagaki